19 de mayo de 2008

FAMILIA UESHIBA

O´Sensei (Moriheu Ueshiba)
2º Doshu (Kisshomaru Ueshiba)

Doshu Actual (Moriteru Ueshiba)