23 de marzo de 2012

MUSUBI AIKIKAI . DOJOS

  Musubi Aikikai - Barrio Norte / Recoleta
Musubi Aikikai - Palermo
 Musubi Aikikai - Alamgro